CAMRER

Löner

För många företag är löner den största utgiften. Dessutom kräver lönehantering att man följer flera lagar och regler. Därför kan det vara mycket fördelaktigt att ta hjälp för att slippa lägga ner tid och resurser för att sköta lönehanteringen. Vi på Camrer hjälper dig gärna med ditt företags löner.

 

Löner och hantering som anpassas efter ditt företag

Camrer hjälper ditt företag med hantering av löner, antingen delar av den eller hela administrationen. Hantering av löner anpassas efter ditt företags behov och du kan vara trygg i att arbetet kommer att utföras på ett korrekt och bra sätt. Vi kommer vara pålästa och insatta i just din bransch om vilka avtal och regler som finns.

 

De här delarna hanterar vi kring löner

På Camrer hanterar vi alla delar i löneprocessen som exempelvis tid- och frånvarorapportering, reseräkningar, förmånsbilar, utläggsredovisning och pensionsadministration. Varje månad kommer vi också att tillhandahålla lönespecifikationer, bokföringsunderlag och skattedeklaration.

 

Löner hamnar oftast under HR

Flera företag saknar en löneavdelning. Det är då vanligt att lönehantering hamnar under företagets personalavdelning eftersom löner och HR ofta anses gå hand i hand. Löner är dock ett komplex område som kräver mycket kunskap för att administrationen kring det ska flyta på. Därför bör löner hanteras av antingen en egen avdelning eller genom att ta hjälp av en extern aktör.

Löner genererar underlag till bokföringen, dem och förmåner ska redovisas samt även arbetsgivaravgifter och källskatt. Löner faller alltså mer in i den ekonomiska delen av företaget. Vad är till exempel en löneförmån och hur ska den beskattas? Det är en fråga som vi har koll på och det är naturligt för oss att även sköta lönen om vi också hanterar redovisningen hos ditt företag, men du väljer själv vilka tjänster du vill ha hjälp med.

 

Fokusera på andra delar av verksamheten istället

Löner kräver mycket kunskap och tar upp väldigt mycket tid. Om du istället outsourcar hantering av löner till oss har du mer tid att fokusera på kärnverksamheten. Dessutom kan vi garantera att löner kommer att hanteras på ett korrekt sätt och givetvis enligt lagar och regler.

 

Löner och andra delar av verksamhetens ekonomi

Förutom löner kan vi också hjälpa till med rådgivning, redovisning, deklaration, bokslut och mycket mer. Om du har en bostadsrättsförening kan vi också hjälpa dig med ekonomisk förvaltning.

Vill du bli kontaktad?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort