CAMRER

Ekonomisk förvaltning

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med ekonomisk förvaltning? Vi på Camrer kan sköta ekonomisk förvaltning åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Hos oss får du en bekymmersfri och effektiv förvaltning där du givetvis får en egen kontaktperson, med ett övergripande ansvar över allt som levereras från oss.

 

Varför är det bra att ha en ekonomisk förvaltare?

En ekonomisk förvaltare har som jobb att se till att den ekonomiska delen i en bostadsrättsförening ger en rättvisande bild över hur ekonomin i föreningen ser ut. Det ska finnas en lättöverskådlig vy över den ekonomiska situationen i föreningen. Bostadsrättsföreningar betalar ingen skatt på resultatet men det finns ändå lagar och regler att följa. Om du anlitar oss på Camrer får din förening hjälp med att hålla koll så att ekonomin hanteras enligt Bokföringslagen, Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Vi ser också till att Bokföringsnämndens allmänna råd tillämpas så att bokföringen sköts på ett korrekt sätt och att det kan genomföras en godkänd revision. Med en ekonomisk förvaltare kan du få en bra hjälp och bollplank för att enklare navigera i de ekonomiska frågorna.

 

Ekonomisk förvaltning med flera delar

I vår ekonomiska förvaltning ingår löpande bokföring, årsbokslut, förvaltningsberättelse och hjälp med att upprätta föreningens deklaration. Vi hjälper också till med lägenhetsförteckning (vilket är ett lagkrav) samt signalering av uppsägningstider för lokalhyresgäster.

Beroende på vilken storlek ditt företag eller organisation har, kan du välja om du vill ha hela eller delar av vår ekonomiska förvaltning. Det viktigaste för oss är att du känner att du har kontroll, överblick och får avlastning för att kunna ägna dig åt andra delar i verksamheten.

 

Förutom ekonomisk förvaltning kan vi också hjälpa till med 

  • Avisering
  • Hantering av betalningspåminnelser
  • Reskontrahantering
  • Leverantörsbetalningar
  • Löner och arvoden
  • Kontrolluppgifter till anställda
  • Kontrolluppgifter för lägenhetsförsäljningar

 

Ekonomisk förvaltning som du kan känna dig trygg med 

Väljer du oss som din ekonomiska förvaltare kan du vara trygg i att vi kommer att sköta föreningens ekonomi på ett säkert och ansvarsfullt vis, givetvis enligt gällande lagar och regler. Låt oss sköta din förenings ekonomi så kan du fokusera på andra delar i verksamheten istället.

Vill du bli kontaktad?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort